Eigenaar & Adviseur

Meynouw Wentink

daadkrachtige probleemoplosser

Ik werk als adviseur, omdat ik vind dat er in de chronische zorg- en welzijnssector nog een groot verschil gemaakt kan worden. De auto-immuunziekte van mijn zusje, die daardoor een levertransplantatie moest krijgen, heeft daaraan bijgedragen. Toen de transplantatie na lang wachten namelijk was gelukt, was haar leven compleet veranderd omdat ze van toen af aan chronisch patiënt zou blijven. Voor die niet zichtbare beperkingen is er weinig begrip. Artsen zeggen vooral: wees blij dat je nog leeft. Terwijl er nog zo veel meer dingen te doen zijn, waardoor de cliënt of patiënt een betere kwaliteit van leven ervaart. En dat gaat vooral over gezien worden en erkend, zodat je het gevoel hebt dat je er mag zijn. Dat wil ik graag realiseren.

Wat doe je bij CQ Procesmanagement?

Bij CQ doen we het voor de cliënten, maar ook de medewerkers moeten prettig kunnen werken. Ze moeten het gevoel hebben dat ze een verschil kunnen maken. Ik geloof dan ook dat we het geld in de zorg zo moeten gebruiken, dat het de cliënt direct ten goede komt. En dat het zorgpersoneel kan doen waar het goed in is. Ik probeer boven tafel te krijgen wat daarvoor nodig, en faciliteer dat, ook wat betreft managementkeuzes.

Waarom vind je het leuk?

Mijn ideale wereld is dat er straks behandeld en begeleid wordt op uitkomsten. Geen standaardoplossing, maar dat er daadwerkelijk een verschil is gemaakt voor cliënt. Dat we met zijn allen ervoor zorgen dat de chronische patiënt ervaart: ik doe ertoe, ik ervaar meer energie, heb meer contact met mensen om me heen en ik kom de deur weer uit. En niet iedereen hoeft daarbij een dure scootmobiel, sommigen willen gewoon een ligfiets. Het hoeft dus niet altijd duurder uit te pakken. Zo richten nu al een paar gemeenten zich met de thuiszorg op een schoon huis, in plaats van het aantal uren dat de cliënten krijgen. Dat geeft minder stress en zo heeft het zorgpersoneel ook nog eens tijd voor een praatje als daar behoefte aan is. Voor dit soort projecten zet ik me heel graag in.

Betrokken bij

Momenteel zijn er geen berichten beschikbaar