samen met

CQ PROCESMANAGEMENT

“Wij maken ons hard voor zinvolle, betaalbare zorg voor patiënt, zorgverlener en maatschappij.”

CQ doet is het zusterbedrijf van CQ procesmanagement. Lees meer over hoe we dit doen op de website van CQP.

MISSIE EN VISIE

CQ doet en CQ procesmanagement werken vanuit dezelfde missie en visie. 

Ook is het natuurlijk mogelijk om adviseurs van CQ procesmanagement in te zetten om een versnelling of start mogelijk te maken. Maar dat is geen verplichting.